Data Processing

Input For You is the only one on the market who guarantees that all your documents, no matter how diverse, are processed with an accuracy higher than 99.75 %!

To obtain this accuracy, we use a combination of manual and optical character recognition. Subsequently, we integrate the metadata in your business application. You can consult all this data in a structured and secured manner.

CLARIFICATION

Een gedigitaliseerd document staat netjes. Maar wat is het nut van enkel een digitaal beeld als het document ook nog verwerkt moet worden zodat de gegevens in de business applicatie geraken?

Specifieke inhoud wordt gecapteerd uit de gedigitaliseerde documenten. Dit kan toch via OCR gebeuren zal u denken? Het gebruik van OCR-software kan nuttig zijn voor homogene documenten. Maar zelfs al zijn de documenten gestructureerd dan nog zal de OCR het soms laten afweten en niet in staat zijn om alles te herkennen. Laat staan dat de software ook onbruikbaar is voor ongestructureerde, handgeschreven documenten!

Input For You biedt als enige op de markt de garantie dat al uw documenten, hoe heterogeen ook, verwerkt worden met een accuraatheid groter dan 99,75%!
Dit doen we door het gebruik van een combinatie van manuele en optische tekstherkenning.

Zowel de inhoud uit papieren als elektronische post wordt via dubbele ingave verzameld en vergeleken door onze DOCFLOW© software. Als DOCFLOW© verschillen ontdekt tussen de twee invoeracties, zal een derde datacorrectie worden uitgevoerd.

Nadien wordt de data ingevoerd in de businessapplicatie. Hierdoor helpen we niet alleen de gebruikers om deze data efficiënt te raadplegen maar zorgen we er ook voor dat deze met externe contacten kunnen gedeeld worden. Bovendien kan uw personeel zich echt focussen op haar hoofdtaak. Alle data kan nadien gestructureerd en beveiligd geraadpleegd worden.

Typische voorbeelden van verzamelde gegevens zijn: namen, adressen, BTW- of bankrekeningnummers, geboortedata, hoeveelheden, aangepaste beschrijvingen, enz.

DOCUMENT TYPES

Many type of documents can be handled and processed on a daily basis. Some examples:

  • Incoming invoices
  • Contracts
  • Insurance claims
  • Medical files
  • Patient files
  • Daily post returns
  • SEPA documents
  • Marketing surveys